Kontrola opakowań

Przy pomocy urządzenia Aquatest QTA można szybko i dokładnie sprawdzić gotowe opakowania pod kątem nieszczelności materiału opakowaniowego oraz jakości zgrzewu.

Aquatest QTA składa się ze zbiornika ze szkła akrylowego napełnionego wodą, pompy próżniowej, separatora bezpieczeństwa i jednostki obsługi z funkcją sterowania procesem testu. Na ruchomej ramie profilowanej ze stali nierdzewnej jest w stanie gotowym do pracy.

Sprawdzane opakowanie wkłada się do zbiornika z wodą, a z przestrzeni między lustrem wody, a pokrywą usuwa się powietrze. W ten sposób opakowanie napełnia się powietrzem, które opuszcza opakowanie w miejscach nieszczelności, co doskonale widać w wodzie. Nieszczelne opakowania zwracane są z powrotem do pakowalni.

W ofercie mamy 3 wersje Aquatest QTA

1. Aquatest QTA – ręczny, do sprawdzania pojedynczych opakowań

#

Po zamknięciu pokrywy zbiornika, przełącznik ustawiany jest w pozycji „E“ i to rozpoczyna ewakuację powietrza z przestrzeni miedzy lustrem wody i pokrywą.

W momencie osiągnięcia ciśnienia pomiaru przełącznik ustawiany jest w położenie „0“, ewakuacja powietrza jest zatrzymana i utrzymuje się ciśnienie pomiaru.

Po dowolnym czasie obserwacji przełącznik ustawiany jest w pozycji „B“, a przestrzeń miedzy lustrem wody i pokrywą jest napowietrzana.

Po wyjęciu opakowania urządzenie jest gotowe do ponownego pomiaru.

1. Aquatest QTA - automatyczny do pomiarów seryjnych

#

Po zamknięciu pokrywy, ewakuacja powietrza spomiędzy lustrem wody i pokrywy rozpoczyna się automatycznie.

Po osiągnięciu ciśnienia zadanego na manometrze ewakuacja powietrza jest zatrzymywana i rozpoczyna się zadany czas obserwacji (rosnąco od 2 sek.)

Aquatest QTA jest napowietrzany automatycznie i po upływie zadanego czasu obserwacji, można zacząć następny test.

1. Aquatest QTA Management - zarządzanie jakością

#

W Aquatest QTA Management, cykl pomiaru odbywa się automatycznie, w procesie ciągłym, przy czym każde opakowanie może zostać osobno oznaczone.

Data i godzina rejestrowana jest automatycznie przy zamknięciu pokrywy.

Aquatest QTA Management może zapamiętać do 500 pomiarów i przesłać je do komputera PC w celu zapisania i udokumentowania.

#